VSIP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Tỉnh Long An

Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam


VSIP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam


Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

KCN Tân Phú Trung, HCM, Việt Nam


44.221.73.157