THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Dịch vụ tư vấn thiết kế do M.I.T.A cung cấp dựa trên nền tảng sự am hiểu sâu sắc về kiến trúc, tính bản địa, con người, tập quán và được lồng ghép với nhau tạo ra sự hài hòa cho sản phẩm cuối cùng với sự tư vấn chuyên nghiệp từ khâu lên ý tưởng, tính toán chi phí, tư vấn quy trình xin phép xây dựng, lên mô hình / hình ảnh dự án, thuyết trình, các bản báo cáo nghiên cứu khả thi … Tất cả các quy trình trên từ lý thuyết đến thực tiễn, từ nghiên cứu đến trực quan sinh động.

Cùng với năng lực về chuyên môn, M.I.T.A cũng am tường về các quy trình liên quan để thúc đẩy dự án đươc thông qua ở các cấp quản lý về xây dựng trong thời gian sớm nhất. Tất cả các quy trình trên được hổ trợ bời kinh nghiệm quản lý cũng như nhờ sự am tường trong bộ máy quản lý tại địa phương (thông qua các quy định, điều luật được cập nhật và tư vấn một cách tường tận cho từng khách hàng) qua đó nhanh chóng biến dự án thành hiện thực.

Là một công ty tư vấn dự án tại Việt Nam, chúng tôi thật sự am hiểu kiến trúc bản địa, tư duy phát triển kiến trúc bền vững, thông thạo tiên chuẩn xây dựng Việt Nam và quốc tế, chuẩn mực hóa quy trình sáng tạo từ bước ban đầu thiết kế ý tưởng đến triển khai bản vẽ kỹ thuật.

Vì vậy, chất lượng thiết kế dự án và thời gian là hai trong nhiều yếu tố quyết định thành công cho dự án ngay từ bước đầu tiên mà M.I.T.A cam kết với khách hàng hay đối tác cho mọi thể loại công trình.

Các giá trị M.I.T.A đem đến cho khách hàng:

- Giúp khách hàng hiểu rõ giá trị của dự án ngay từ bước ban đầu, kể cả những yếu tố có thể ảnh hưởng trong suốt quá trình hoạt động của dự án kể cả dự toán các yếu tố phát sinh tiềm ẩn.

- Tư vấn và chủ động về tài chính cho dự án trong từng giai đoạn cụ thể, chủ động thời gian.

- Nâng cao giá trị của dự án cho khách hàng từ sự tư vấn và thiết kế chuẩn mực, góp phần xây dựng hình ảnh của khách hàng với cộng đồng xã hội đầy trách nhiệm vì mục tiêu phát triển xây dựng bền vững.

Một số công trình điển hình:

KHU DU LỊCH JIN YOUNG TOUR VINA, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam


MATERIAL CENTRE AND RETAIL, tỉnh Bình Dương, Việt Nam


THE OASIS, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Last Projects

3.236.97.59